Oproep aan de politiek: “Open your minds!”

Oproep aan de politiek: “Open your minds!”

De beslissingen en aanpassingen rond EPB-regelgeving worden jaar na jaar complexer. Het aantal herzieningen is amper nog te overzien (pun intended) voor wie er niet dagelijks mee bezig is. De basisbedoeling van heel dit kluwen regels en aanmoedigingen is gegrond: mensen aansporen om energiezuinig te (ver)bouwen. De aard van de regelgeving werkt echter in sommige gevallen contraproductief. Mocht de politiek iets meer ‘open minded’ zijn, boekt ze volgens ons veel meer resultaat.

Ingrijpende energetische renovatie
Nemen we even het concept ‘ingrijpende energetische renovatie’ onder de loep. Enkele jaren geleden in het leven geroepen om de kloof in regelgeving tussen nieuwbouw en renovatie te dichten en verbouwers te stimuleren ‘het meteen goed’ te doen. Verbouwingen moesten sindsdien aan de E-90 eis voldoen. Omwille van de budgettaire gevolgen van de opgelegde regels, probeerde een deel van de verbouwers ze te omzeilen. Een ander deel daarentegen heeft wel degelijk energetisch verantwoorde keuzes gemaakt, gelukkig maar.
Solden op onroerende voorheffing
Enkele weken geleden lanceerde minister Tommelein het volgende idee: wie bij een ingrijpende energetische renovatie de E-90 eis haalt, betaalt de komende vijf jaar slechts 50% onroerende voorheffing (het ‘kadastraal inkomen’ in de volksmond). Wie voor de E-60 eis gaat, betaalt de komende vijf jaar zelfs helemaal geen onroerende voorheffing. Een beloning om ‘u’ tegen te zeggen!
Meteen kregen wij massa’s telefoons van mensen die al aan het renoveren zijn en die wilden weten wat er nodig was om die E-60 eis te bereiken. Wat blijkt? Deze aanmoediging geldt enkel voor woningen met een bouwaanvraag van na 1 oktober 2016.
Iedereen gelijk voor de wet?
Zonde! Hoe moeilijk kan het zijn om ook lopende renovaties de kans te geven het lagere E-peil van 60 te behalen en ze op dezelfde manier te behandelen als de nieuwe aanvragen? Of laten we elk lopend renovatiedossier opnieuw een bouwaanvraag indienen na 1 oktober 2016? Deze overadministratie zou wel eens net een brug te ver kunnen zijn voor (ver)bouwers, die vaak al tot over hun oren in de zorgen zitten.
Onze oproep is dus: “Minister Tommelein, open your mind en beloon verbouwers die op de kar van de E-60 eis springen voor de moeite.” En als dat niet lukt: “Verbouwers, wij wijzen jullie graag de weg op de karrensporen van de EPB-regelgeving …” Want ook zonder ‘beloning’ doe je er goed aan om te investeren in duurzame energie en isolatie. Daar zijn wij helemaal van overtuigd.