Over (over)administratie in de bouw

Over (over)administratie in de bouw

Renovatiecoördinatoren, EPB- en EPC-verslaggevers hebben vaak concrete informatie nodig over uitgevoerde of nog uit te voeren bouwwerken. Dit blijkt echter niet evident: offertes, facturen en zelfs lastenboeken bevatten vaak te weinig gedetailleerde informatie waardoor we ofwel zelf ‘op onderzoek’ moeten uitgaan om vaststellingen te doen, of dat we moeten werken met ‘onbekende’ informatie.

Administratie geeft ergernis
Een deel van de oorzaak is zeer begrijpelijk: het talent en de passie van een vakman zit in zijn handen. Administratie, vooral als het als overbodig aangevoeld wordt, geeft ergernis en wordt beschouwd als een last. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn om hier iemand voor in dienst te nemen. Maar daar hang een kost aan vast, en die moet doorgerekend worden naar de eindklant. En die staat daar natuurlijk ook niet op te wachten …
Bovendien schat die eindklant de administratie(kost) soms niet echt naar waarde. Want wanneer is die extra informatie op facturen of in lastenboeken waardevol voor hem? Misschien wel meer dan hij denkt!
Op korte termijn: bij het aanvragen van allerlei premies. Op de aanvraagformulieren wordt heel concrete informatie gevraagd om te bepalen of men al dan niet in aanmerking komt voor de premie in kwestie. Op lange termijn: bij eventuele verkoop of verhuur van de woning, wanneer een EPC-attest opgesteld dient te worden. Dit attest wordt hoe langer hoe belangrijker in de uiteindelijke prijsbepaling bij zowel verkoop als verhuur. En elke ‘onbekende’ factor betekent een slechter eindresultaat.
Enerzijds is er dus een verandering in de waardering en daarmee gepaard gaande kostenverhoging aan de kant van de eindklant wenselijk; anderzijds is er bij de vakman ook een verandering van houding mogelijk. Sowieso is het ook voor hem op termijn van belang om goede info over elke werf te bewaren. Als er gestart wordt met een uitgebreide offerte, is er later ook minder kans op discussie wanneer het ‘factuurtijd’ is.
Wat wordt best meteen vermeld op een offerte/factuur als het bijvoorbeeld om isolatie gaat?
  • gebruikt materiaal
  • dikte materiaal
  • spouw aanwezig of niet?
  • U-waarden, R-waarden, ƛ-waarden van het gebruikte materiaal
We hebben dus in sé alle begrip voor de ergernis ,overlast en meerkost die de extra administratie bij een bouwproces met zich mee brengt, maar we willen toch zowel de vakman als de eindklant aanmoedigen om dit in orde te brengen en dit te aanvaarden. Op termijn zijn alle partijen immers beter af!