Luchtdicht Bouwen

Luchtdicht bouwen


Je hebt je dikste wollen jas aan, maar toch heb je het koud. Probleem: je laat je rits openstaan. Hetzelfde geldt voor een woning; hoe goed je ook isoleert, als spleten, doorvoeren en openingen niet perfect zijn afgedicht, dringt de koude zomaar binnen en ontsnapt de warmte naar buiten.
Wat is luchtdicht bouwen?
Luchtdicht bouwen is dus het voorkomen van ongewenste luchtstromingen door de thermische – oftewel buitenste – schil: gevels, vloeren en daken. Het is dus erg belangrijk voor het comfort en de energiebesparing in een gebouw.
Waarom luchtdicht bouwen?
Luchtdicht bouwen draagt dus o.a. bij tot de bouwkwaliteit en het comfort. Het voorkomt onnodig energieverbruik voor het verwarmen van de luchtstromingen die door de thermische schil gaan. Als de lucht van buiten naar binnen stroomt, noemen we dat infiltratie. Gaat de lucht van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie. Beide vormen van luchtstromen zijn ongewenste verliezen en dat is net wat luchtdicht bouwen aanpakt.
Nog niet overtuigd?
EnergiebesparingAls alle lucht die binnen komt wordt opgewarmd kost dat veel energie – en centen.
Comfort in het gebouwBij luchtdicht bouwen is er weinig last van tocht.
CondensatieAls de lucht van binnen naar buiten gaat zorgt dit voor inwendige condensatie.
Condensatie kan de constructie aantasten en op termijn voor stabiliteitsproblemen zorgen.
WaterdichtheidOptrekkend vocht in de muren? Een voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede dichting.
GeluidweringElk luchtlek is een vermindering van de geluidsisolatie.
BrandwerendheidEen brand kan zich voortplanten langs openingen, kieren, … in de thermische schil.

GeurhinderVaak gaan (ongewenste) luchtstromingen gepaard met geurhinder.

SteriliteitLuchtstromingen brengen micro-organismen met zich mee en kunnen in de juiste omstandigheden (vocht, temperatuur)
verder ontwikkelen en problemen veroorzaken in de woning.
Hoe luchtdicht bouwen?
De meeste luchtlekken bevinden zich ter hoogte van aansluitingen tussen/met verschillende constructiedelen, oftewel bouwknopen. Als deze bouwknopen incorrect zijn uitgevoerd, worden deze ook wel koudebruggen genoemd. Enkele tips:
 1. Isoleer het dak luchtdicht
  Algemeen ontsnapt de meeste warmte door het dak. De nok van het dak en de aansluiting van het dak met de gevels zijn veelvoorkomende aandachtspunten. Een goede start is al het afdichten van alle zichtbare kieren met bv. flexibel isolatieschuim. Hierna volgt de isolatie en een klimaatfolie – dampscherm waarbij alle naden en aansluitingen op de muren zorgvuldig worden afgeplakt met tape of een dichtingsmastiek. Tot slot kan je op diezelfde folie passende tapes of flexibele manchetten aanbrengen rond alle dakdoorvoeren.
 2. Dicht doorvoeren in wanden en vloeren af 
  Alle openingen rond leidingdoorvoeren dicht je best af met flexibel isolatieschuim. Bij moeilijke aansluitingen kan je kiezen voor een luchtdichte coating die je met een borstel of spuitsysteem aanbrengt. Zo creëer je een doeltreffende barrière voor de koude uit de kelder, niet-verwarmde aanpalende ruimte of de buitenomgeving.
 3. Luchtdicht afplakken van ramen en deuren  
  Tocht baant zich vaak een weg naar binnen tussen de deur- en raamprofielen en de muur. Met flexibel isolatieschuim creëer je een 100% luchtdichte aansluiting. Nog beter zijn speciale tapes, inpleisterbare aansluitbanden of een vloeibare coating.
 4. Beperk nutsvoorzieningen in de buitenmuren  
  Plaats zo weinig mogelijk stopcontacten, schakelaars en leidingdoorvoeren in de buitenmuren. Indien het toch moet, zorg er dan voor dat er geen onderbrekingen zijn, zeker tussen en door de luchtdichte laag en de isolatielaag.
 5. Betrek alle bouwpartners in het luchtdichtheidsverhaal  
  Iedere schakel in het proces is belangrijk, van de hoofdaannemer tot de aannemer van de technieken. Zoals in elke situatie is communicatie van uiterst belang om problemen te voorkomen.
Waar bevinden zich de meeste luchtlekken? illustratie luchtlekken  
Invloed op de EPB
Tegen 2021 moeten we beschikken over BEN-gebouwen (Bijna Energie Neutraal). De Vlaamse regering heeft op 19 juli 2013 bepaald dat een woning – om in 2021 een BEN-gebouw te zijn – een E-peil lager of gelijk aan E30 moet hebben. Een goede luchtdichtheid zal hier bij helpen: kleine ingrepen verbeteren het E-peil tot 10 punten!
Het aspect luchtdichtheid wordt in het E-peil berekend op basis van de v50-waarde [m³/(h.m²)], de luchtdoorlaatbaarheid van de gebouwschil. Deze v50 is gelijk aan de V50 (resultaat blowerdoortest) gedeeld door de test- oftewel warmteverliesoppervlakte Atest van de gebouwschil.
Standaard gaat men uit van een v50 waarde van 12 m³/(h.m²) als er geen luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd. Een v50 van 2 à 6 m³/(h.m²) is mogelijk als er wél aandacht besteed wordt aan luchtdichtheid. Met een goede blowerdoortest zijn er dus een redelijk aantal S- en E-punten te winnen en kan dus vaak ook de doorslag geven voor het EPB-rapport.
Bovendien: hoe lager het E-peil, hoe meer subsidies, premies en belastingverminderingen op te nemen zijn, met als gevolg besparingen door zuinigere energiefactoren.
Overtuigd van luchtdicht bouwen en een blowerdoortest nodig? Neem dan zeker contact met ons op en we helpen je verder.
Contacteer ons (voor een blowerdoortest)
Tekst en afbeeldingen luchtdicht bouwen gebaseerd op “Brochure luchtdichtheid” van BlowerTechnic.