Missie en visie

“Uw huis, uw thuis, uw leven lang.”

Een huis is niet zomaar een huis, het is een thuis. Erwin De Wit heeft een persoonlijke passie -noem het gerust bezieling- voor het concept van levensloopbestendig wonen. Zijn missie is ervoor te helpen zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuis, in hun eigen huis, in hun vertrouwde omgeving en buurt.
Zonder afbreuk te willen doen aan de noodzaak voor een serviceflat of rusthuis in bepaalde situaties, bekijkt hij eerst hoe de woonsituatie kan aangepast worden om thuis wonen langer mogelijk te maken. Niet kost wat kost, maar met een realistische, haalbare visie waarin comfort centraal staat.
Zijn bedoeling is om dat zo vroeg mogelijk te doen, eerder preventief dan curatief dus. Idealiter denkt u er al over na bij de bouw van uw woning, maar vaker gaat het om grote of kleine verbouwingen van een bestaande woning. Op deze manier is uw woning al klaar voor wat gaat of kan komen.
Hoe kunt u langer thuis blijven wonen?
Een aantal maatregelen kunnen nodig zijn om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Enerzijds zijn er kostenbesparende aanpassingen die ervoor zorgen dat thuis wonen een pak goedkoper wordt, zeker in vergelijking met een rusthuis of een serviceflat. Denk hierbij aan isolatie, investering in goede beglazing, waterbesparende ingrepen.
Anderzijds is er mogelijkheid tot comfortverhogende aanpassingen die ervoor zorgen dat de mobiliteit in en rond de woning optimaal is, en de woning praktisch en aangenaam is. Denk aan het wegwerken van dorpels, het verhogen of verlagen van geplaatste toestellen, het verbreden van deuropeningen.
Gegarandeerd een persoonlijke aanpak
Voor elke situatie bekijken we welke ingrepen noodzakelijk zijn, welke gewenst zijn en welke binnen uw budget passen. Geen enkele klant is hetzelfde en we garanderen dan ook een persoonlijke aanpak. We luisteren naar uw wensen en houden rekening met alle aspecten van uw situatie. Zodat “woonadvies op maat” geen hol begrip is.