Rioolkeuring

Rioolkeuring


Vlaanderen is gekend voor zijn zijn talrijke waterhuishoudingsproblemen. Extreme droogtes, overstromingen. In het kader van Europese wetgeving/richtlijnen probeert Vlaanderen deze problematiek op een doordachte manier op te lossen, door bv meer water ter plaatse laten infiltreren, regenwater ipv leidingwater gebruiken voor toiletten en besproeien tuin.
Een keuring van jouw privéwaterafvoer is daarom noodzakelijk in het kader van een goed waterbeheer. Comfortabel wonen en meer bepaald de zaakvoerder Erwin De Wit is erkend door Vlario om deze keuringen in gans Vlaanderen te doen. We beperken ons voornamelijk tot de regio Antwerpen en Vlaams Brabant.
Wanneer is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht?
Een keuring verplicht in volgende gevallen:
   • Bij nieuwbouw of herbouw;
   • Verbouwing met aanpassingen riolering
   • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering (IBA);
   • Nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
   • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is
   • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).
Wat controleert de rioolkeurder?
De keurder controleert volgende zaken:
  • Correcte scheiding van de afval- en regenwaterafvoer op privéterrein ( DWA / RWA)
  • Correcte aansluiting van de afvoer van toestellen (toilet, bad, …) op het DWA ( vuil water circuit)
  • Correcte aansluiting van de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes (dak, terras, …)
  • Correcte aansluiting van de regenwaterput en infiltratie- en drainagevoorzieningen op RWA circuit) Overloop is niet verplicht via RWA aansluiting aan straat
  • Aanwezigheid van de regenwaterput, septische put en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) indien verplicht. ( ook volume wordt gecontroleerd)
  • De aanwezigheid van een infiltratievoorziening en buffervoorziening bij een keuring nieuwbouw en herbouw en bij een keuring ‘nieuwe bijkomende aansluiting’ indien verplicht.
  • ‘nieuwe bijkomende aansluiting’ indien verplicht.
Let op de wetgeving voor jou aansluiting is afhankelijk van je rioleringszone. Je rioolbeheerder/ gemeente kan aparte eisen stellen aangaande het wel of niet plaatsen van septische put, het wel of niet plaatsen IBA, en of het grijs water moet aangesloten worden rechtsreeks op riolering of deze moet uitmonden in een septische put of IBA. Deze informatie kan je deels terugvinden op je stedenbouwkundige vergunning en om zekerheid te bekomen neem je best contact op met je rioolbeheerder of gemeente.
Wanneer kan er gekeurd worden?
De keuring kan pas gebeuren wanneer de privéwaterafvoer volledig is. Dit wilt zeggen dat de afvoerbuizen aangelegd moeten zijn. De toestellen die hierop aangesloten worden (bv. toilet, lavabo, keuken, …), moeten nog niet aanwezig zijn of aangesloten. Wat wel aanwezig moet zijn (en aangesloten)  is de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening, septische put, IBA (indien verplicht). Als er verhardingen zijn aangesloten op de afvoeren, moeten de verhardingen nog niet aangelegd zijn maar de functie van het afvoerputje moet wel gekend zijn.
Nodige documenten bij rioolkeuring:
In geval van attest van Vlario vereist
    • Ondertekende Algemene voorwaarden van Vlario
    • As built plan van de riolering
    • Kopie van facturen van rioleringsonderdelen ( bv regenwaterput, infiltratie en septische put) (indien van toepassing). (met vermelding van volume, inhoud) zonder geen geldig bewijs.
    • Aanstiplijst GSV hemelwater
    • Foto’s van aanleg van de riolering( indien beschikbaar)
    • Briefwisseling van rioolbeheerder (indien je deze zou hebben ontvangen)
Download
Hoe verloopt de keuring?
1° Je vraagt een keuring aan en bezorgt de juiste documenten In geval van Vlario dien je eerst de EAN-code van uw rioolaansluiting samen met de ondertekende algemene voorwaarden van Vlario ondertekend aan te bezorgen. ( alle documenten samen met de bestelling bezorgen.
2° De keurder komt ter plaatse Op het moment van de keuring moeten de nodige documenten aanwezig zijn ( zie stap 1). Liefst deze op voorhand bezorgen ter controle. De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en je riolering te controleren. Je dient op het moment van keuring ZELF alle toezichtsdeksels  vrij te maken en te openen tijdens de keuring riolering mag er in het te keuren pand of deel van pand geen waterverbruik zijn tijdens de keuring. De keurder kijk het stelsel na :visueel, met behulp van rooktest of vloeitest ( openzetten van kraan) , of er voldaan is aan de scheiding van het regenwater en vuil water en of dat er voldaan is aan de geldende regelgeving.
3° Keuringsattest riolering Vlario Je ontvangt enkele dagen nadien een digitaal keuringsattest via mail waarop het resultaat van de keuring van de privéwaterafvoer staat. Dit keuringsattest hou je zelf bij. Meestal wordt er automatisch digitaal een kopie van het keuringsattest aan je rioolbeheerder verstuurd. Je privéwaterafvoer is conform voor aansluiting ( groen attest) De keurder stelt een keuringsverslag op waarin hij de conformiteit van je privéwaterafvoer bevestigt. Dit verslag wordt bezorgd aan de rioolbeheerder voor aansluiting aan riolering. Je privéwaterafvoer is niet conform voor aansluiting ( oranje of rood attest) Het attest wordt vermeld waarom de privéwaterafvoer niet conform is. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld een verbinding is tussen het regen- en afvalwatercircuit, of omdat er geen regenwaterput aanwezig is terwijl dit is opgelegd volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Nadat je de inbreuken hebt hersteld, vraag je een herkeuring aan. De herstelmaatregelen moeten binnen een bepaalde termijn uitvoeren uitgevoerd worden. Dit zal vermeld worden op het keuringsattest.
Kostprijs
Keuring riolering: 150 euro excl. BTW ( inbegrepen 1 uur ter plaatse) voor een ééngezinswoning, voor alle anderen dan normale eengezinswoning: vraag hier je offerte
Werkingsgebied
We zijn vooral actief in regio Rond Mechelen Antwerpen en Leuven. Bij twijfel contacteer ons zeker!
Overtuigd van de voordelen van een rioolkeuring? Neem dan zeker contact met ons op. Zo kunnen we samen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.
Contacteer ons voor uw rioolkeuring