Stavingsstukken

Hieronder vindt u een lijst van de stavingsdocumenten die Comfortabel Wonen nodig heeft bij het opmaken van uw EPB-dossier. Deze stavingsstukken moeten kunnen aantonen dat een materiaal, toestel of systeem op een bepaalde plaats in het project toegepast is en dat het materiaal, toestel of systeem bepaalde technische eigenschappen heeft. Het merendeel van deze stavingsdocumenten kunt u opvragen bij uw aannemer, architect of installateur. De documenten dienen door de bouwheer aan Comfortabel Wonen overgemaakt te worden.

Verzamel deze documenten dus zeker naarmate het project vordert:

  • Facturen waarop de adresgegevens of het kadastrale nummer van de werf vermeld zijn.
  • Foto’s kunnen worden gebruikt om de werkelijke plaatsing van materialen, toestellen en systemen aan te tonen. Het is belangrijk een detailfoto en een overzichtsfoto van hetzelfde product te maken en op de plannen aan te duiden waar de foto’s werden genomen.
  • Gegevens op het geplaatste materiaal en/of toestel (bijvoorbeeld: de kenplaat op een geplaatste verwarmingsketel of garagepoort), aan de hand van foto’s (detail en overzicht).
  • Uitvoeringsplannen van het project.
  • Technische documentatie van de gebruikte producten en/of systemen.
  • Berekeningen voor installaties zoals verwarmingsinstallaties, volumeberekeningen …
  • Berekening Uw-waarde ramen volgens EN-norm.
  • Lastenboeken die een onderdeel vormen van het aannemingscontract.
  • Goedgekeurde, ondertekende offertes die gekoppeld zijn aan één van de bovenstaande bewijsstukken.
  • Werfverslagen

Opgelet:

De verantwoordelijkheid van de juiste stavingsdocumenten ligt bij u als bouwheer. (Gewone) verklaringen van de bouwheer, aannemer, architect, installateur, … dragen geen bewijskracht over kenmerken, eigenschappen of effectieve plaatsing. Dat zijn dan ook geen geldige stavingsstukken. Niet-correcte stavingsdocumenten kunnen leiden tot het niet-aanvaarden van bewijsstukken door VEA, wat kan leiden tot boetes van €250,00 tot €5.000,00.
Terug naar de algemene EPB-pagina