Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie


Veiligheid eerst! Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is verplicht op elke bouwwerf waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken zullen uitvoeren. Zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.
Wat doet Comfortabel Wonen voor u?
  • Eerst stelt de veiligheidscoördinator een veiligheids- en gezondheidsplan op met de richtlijnen voor de verschillende tussenkomende aannemers.
  • Daarna start de veiligheidscoördinator het coördinatiedagboek op. Hierin houdt hij alle documenten bij die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid op de werf: verslagen, e-mails, foto’s, technische fiches, … .
  • Tijdens de uitvoering van de werken controleert de veiligheidscoördinator regelmatig dat de afgesproken preventiemaatregelen worden toegepast op de werf. Hij maakt hiervan werfverslagen met hierin zijn bevindingen, voorzien van fotomateriaal, en verstuurt dit naar bouwheer (opdrachtgever), ruwbouwaannemer en architect.
  • Tenslotte maakt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier op, met aanbevelingen in verband met het veilig gebruik en onderhoud van het gebouw. Dit dossier blijft verbonden aan het gebouw en dient bij een eventuele verkoop/verhuur aan de volgende eigenaar/huurder te worden overgedragen.
  • Na voltooiing van de werken worden het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek, de werfverslagen en het postinterventiedossier overgedragen aan de bouwheer.
Onze richtprijzen voor veiligheidscoördinatie
  • Veiligheidscoördinatie voor ingrijpende renovatie en nieuwbouw: 630,00 euro (excl. btw)
  • Veiligheidscoördinatie voor kleinere renovatie: 510,00 euro (excl. btw)