Ventilatieverslag

Ventilatieverslag nodig?


Sinds 1 januari 2016 is het verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden met bouwaanvraag, zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovatie. De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van de uitvoering van het ventilatiesysteem. Bedoeling is de kwaliteit van de ventilatiesystemen te verhogen, en zo ook de luchtkwaliteit in woningen.
Als bouwheer heeft u twee nieuwe verplichtingen:
      • vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken door een architect, de installateur, een EPB verslaggever, een ventilatie verslaggever of een studiebureau. Dit is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Dit voorontwerp is niet bindend, het kan worden gezien als een voorstel dat later nog kan worden gefinetuned. Een erkend ventilatieverslaggever zal dit voorontwerp online moeten ingeven.
      • na de uitvoering van de werkzaamheden een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen, om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de vooropgestelde eisen. Dit verslag moet aan de EPB verslaggever bezorgd worden. Hij heeft dit nodig heeft om uw EPB aangifte op te maken. Enkel een erkend ventilatieverslaggever kan zo’n prestatieverslag afleveren.
Wat doet Comfortabel Wonen voor u?
Comfortabel Wonen is een erkend ventilatieverslaggever en stelt uw ventilatieverslag op met kennis van zaken. Een zorg minder voor u en een garantie voor een gezond binnenklimaat in uw woning.
Onze richtprijzen voor ventilatieverslaggeving:
Richtprijs ventilatieverslaggeving incl. mechanische debietmeting 320 euro excl btw.
Contacteer ons voor uw ventilatie verslag

Lees meer over ventilatieverslaggeving